de vraag

Kroonenberg Groep en NEOO zochten voor het Amerikaanse architectenbureau Studio Gang een lokale co-architect om te helpen bij vergunningsprocedures, de bemonstering, het bouwteamproces en de integrale bouwtechnische uitwerking van het plan.

Boltt was verantwoordelijk voor de technische uitwerking en daarmee het hoge afwerkingsniveau van de twee woongebouwen, waaronder de expressieve gevel van de 75 meter hoge woontoren Quartz met 115 verschillende betonelementen, 88 verschillende verticale betonvinnen en 28 verschillende getordeerde balustrades. De grootste uitdaging daarbij was de uitwerking van een gevel die technisch uitvoerbaar is, voldoet aan de regelgeving, maar toch nog steeds die abstracte vorm behoudt.

de aanpak

Via BIM konden we efficiënt engineeren met alle bouwpartners. Met de prefab betonnen gevelelementen hadden we een ingewikkelde puzzel te leggen. We bedachten in overleg met de constructeur een slim steigerloos montagesysteem om de gevel eerst water- en winddicht te maken, zodat er gelijktijdig aan de gevel en de afwerking van de interieurs van de woningen gewerkt kon worden. Onafhankelijk daarvan konden daarna de zware gevelelementen worden opgehangen, veilig en zonder beschadigingen aan het fraaie betonoppervlak.

Hieraan werkten we in de latere uitwerkingsfasen nauw samen met de aannemer J.P. van Eesteren. Zo vonden onze technisch ontwerpers een slimme en werkbare bouwmethodiek om de bouwsnelheid op peil te houden, zodat de opdrachtgever de verhuur op tijd kon starten én het architectonische ontwerp van Studio Gang overeind hield.

En bij zo’n hoog gebouw komt veel techniek op de onderste lagen samen, daar waar je juist een open uitstraling wilt behouden. Daarom hebben we extra energie gestoken in de technische uitwerking van de plaats waar de ventilatiekanalen en de rioleringen moesten komen. Die hebben we weten weg te werken in zones zodat de dubbelhoge commerciële ruimtes aantrekkelijk bleven.

Het resultaat

Om iedereen optimaal te betrekken, organiseerden we een tweewekelijkse stuurgroep met Kroonenberg Groep en NEOO, zodat zij aan de voorkant konden meedenken over technische aspecten die het uiterlijk en mogelijk het langjarige beheer bepalen. Wij konden tegenstrijdigheden en ontwerpfouten in een vroeg stadium signaleren, tonen wat de gevolgen zouden zijn van een bepaalde ingreep en binnen het team naar oplossingen zoeken.

Ook werd er al in een vroeg stadium nauw overlegd met Studio Gang. Het bureau was verrast dat de detaillering en afwerking tot op dit niveau werd uitgewerkt en is zeer tevreden over het eindresultaat. In nauwe samenwerking met Studio Gang, Kroonenberg Groep, NEOO en J.P. van Eesteren zijn er twee woongebouwen gerealiseerd waar we zeer trots op zijn.

opdrachtgever

Kroonenberg Groep

jaar

2016 – 2022

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

Homij, IMd Raadgevende Ingenieurs, J.P. van Eesteren, Peutz, Rijnboutt, Techniplan Adviseurs

"Onze gezamenlijke sparringsessies hebben richting gegeven aan de technische aspecten die het uiterlijk en mogelijk het langjarige beheer bepalen. Dit was een efficiënt en prettig proces."
Neno Markovic, partner NEOO
"Tijdens de uitwerkingsfase hebben we zeer nauw en prettig samengewerkt. De technisch ontwerpers van Boltt ontwikkelden een bouwmethodiek die het architectonische ontwerp van Studio Gang overeind hield."
Edwin van Breugel, projectmanager J.P. van Eesteren

Uitmuntende uitwerking nodig?

We kijken er naar uit om met je project aan de slag te gaan en zorgen voor een gestroomlijnd proces. Interesse?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

In het kader van het ambitieuze Project 1012 van de gemeente Amsterdam met De Rode Loper en de aanleg van de Noord-Zuidlijn, beoogde Rokin District de vernieuwing van het gebied tussen de Dam, het Rokin en de Nes. Op de plek aan het Rokin waar eerst een groot bankgebouw stond, zijn twee nieuwe gebouwen gebouwd. Rijksmonument De Vleeshal werd gerenoveerd en herbestemd. Boltt was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en de technische uitwerking van het ontwerp.

de aanpak

Vanwege de krappe bouwplaats en de korte bouwtijd van slechts 1,5 jaar voor een BVO van 12.000 m2, zocht aannemer Van Wijnen naar een uiterst gedetailleerd BIM-model dat perfect was afgestemd op het werk van adviseurs en leveranciers. Prefabricage en directe montage van onderdelen vanaf de vrachtwagen waren nodig om de bouwtijd te verkorten en bouwfouten te minimaliseren. Het BIM-model moest ook geschikt zijn om de productiemodellen van de co-makers te controleren.

In het BIM-model werden de verschillende bouwdelen, zoals natuursteen, kozijnen, constructie en staalconstructie, afzonderlijk uitwerkt. Voor de afstemming met adviseurs en de aannemer hebben we clashsessies georganiseerd en gecoördineerd. Het hele gebouw is eerst virtueel gebouwd (en opgeleverd!) waarbij rekening gehouden werd met montagevolgorde en bouwlogistiek. En tijdens de productie- en uitvoeringsfase controleerde Boltt de productiemodellen. Allemaal digitaal uiteraard.

jaap hoving

“Ik ben heel trots op het resultaat. Door het vroegtijdig samenvoegen van de input van álle (onder-)aannemers is het ontwerp écht beter geworden.”

Jaap Hoving, projectcoördinator Boltt

Het resultaat

Door het gedetailleerde modelleerwerk kwamen er tijdens de uitwerking verschillende issues naar voren die je traditioneel pas op de bouwplaats ontdekt. Deze issues konden nu vroegtijdig opgelost worden. In het controleren van de productiemodellen werden de laatste puntjes op de i gezet en konden de onderdelen in productie. Door deze aanpak is de bouwtijd verkort, waren er heel weinig opleverpunten, is de BREEAM score behaald en de zorgvuldigheid van het proces zie je uiteindelijk ook terug in het eindresultaat.

opdrachtgever

Ivy Group

jaar

2012 2016

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

Samenwerking

Concerf Monumentenzorg, IMd Raadgevende Ingenieurs, Incendio B.V., Nieman Groep, Octatube, Quinten Wildeboer, Rijnboutt, Van Wijnen

"De zeer gedetailleerde uitwerking in BIM heeft veel kwaliteit toegevoegd aan het project."
Sander Bekkema, senior projectleider Van Wijnen

Ervaren technische ontwerpers nodig?

Wij werken je project graag voor je uit en zorgen voor een goede BIM-samenwerking met de andere betrokken partners. Wil je meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Of mail naar jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Heijmans Vastgoed benaderde ons voor de technische uitwerking van twee woontorens met daktuinen in Katendrecht in Rotterdam. Het project is onderdeel van de transformatie van dit ruige stuk stad en huisvest in totaal  375 appartementen, ca. 35.000 m2 BVO, met veel gemeenschappelijke voorzieningen voor net afgestudeerde Rotterdammers.

De oplevering van het gebouw aan IC Netherlands was al vrij vroeg in het proces bepaald. Dat gaf zekerheid, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat Boltt zorg moest dragen voor een gecomprimeerd ontwerp- en uitwerkingsproces.

de aanpak

Vanaf het voorlopig ontwerp is er gewerkt in bouwteamverband met aannemer Heijmans Woningbouw. Naast alle ontwerpwerkzaamheden en de technische uitwerking van het ontwerp heeft Boltt in dit proces een coördinerende rol gehad, waarbij Boltt ook het BIM-proces heeft gefaciliteerd en geregisseerd. Het bouwteam kwam één dag per week samen in Rotterdam om snel te kunnen overleggen en besluiten te nemen. Dat zorgde voor een razendsnel én zorgvuldig proces.

De detaillering werd opgezet in samenwerking met Heijmans Woningbouw en haar onderaannemers. Doordat ook de onderaannemers meedachten en meewerkten in het bouwteam werden het model en de details al vrij snel in het proces concreet. Hierdoor waren er later in het proces relatief weinig wijzigingen te verwerken. Zo stelden we ons de vraag: kunnen we al tijdens de DO-fase de prefab casco elementen in productie nemen? Kortom, hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk het proces met elkaar doorlopen?

marcel bakker

“De korte realisatietijd was mogelijk door een goede samenwerking en een zorgvuldige technische voorbereiding vanaf de start. Detaillering en gebouwmodel zijn tot in de puntjes door ons op elkaar afgestemd, wat zorgde voor een betrouwbaar BIM model tijdens het gehele proces.”

Marcel Bakker, senior technische ontwerper Boltt

Het resultaat

Door al vroeg in het proces te kiezen voor prefab kon de bouwtijd geoptimaliseerd en verkort worden. De ontwerpende partijen, de aannemer, maar ook leveranciers en fabrikanten konden door middel van BIM onderling samenwerken en geïntegreerde onderdelen als prefab op de bouw leveren. Zo is er niet alleen gebouwd met prefab betonelementen voor ruwbouw en schoonbeton, maar werd ook de gevelvulling in houtskeletbouw als prefab elementen, inclusief beglaasde kozijnen, op de bouw geleverd en in één beweging gemonteerd.

Deze manier van werken, samen met een strakke planning en een goede uitvoering van de aannemer, zorgde ervoor dat met Cobana kwalitatief hoogwaardige én betaalbare woningen toegevoegd zijn aan een stoer stuk stad.

opdrachtgever

Heijmans Vastgoed

jaar

2016-2019

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

Bartels Ingenieursbureau, Heijmans Woningbouw, IC Netherlands, IMd Raadgevende ingenieurs, ISIS Bouwadvies, Koning Vastgoedconsultancy, Nieman Groep Utrecht, Rijnboutt, Rockfield

"Het team is zeer betrokken vanuit de conceptontwikkeling en vakinhoudelijke kennis. Zij weten dit goed te vertalen naar het BIM-proces, wat daarvoor nodig is. Dit zorgt voor een fijne samenwerking."
Hans Boender, ontwikkelingsmanager Heijmans Vastgoed

Realisatietijd verkorten?

Wij zorgen voor een strak BIM-proces en een goede samenwerking met andere co-makers, zodat het project zo snel en efficiënt mogelijk wordt gerealiseerd. Meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Het oorspronkelijke hoofdkantoor en drukkerij van De Telegraaf, een Rijksmonument uit 1930, werd in opdracht van Kroonenberg Groep gerenoveerd en herbestemd naar duurzame, moderne kantoren, retail en woningen. Ontwerpbureau Rijnboutt werd gevraagd voor het ontwerp van deze herbestemming, het team van Boltt was verantwoordelijk voor projectcoördinatie en de BIM-strategie en bouwtechnische uitwerking.

de aanpak

Op basis van archieftekeningen, historische foto’s, pointclouds en dronebeelden werd de bestaande toestand van het gebouw op elk niveau in kaart gebracht en werd het gebouw ingetekend als onderdeel van een compleet 3D-model met zowel de bestaande als de nieuwe situatie.

De archieftekeningen van de constructeur vormden het startpunt bij het modelleren van het gebouw en aannemer BAM was in een vroeg stadium betrokken bij het maken van 3D-inmeting en pointclouds. Zo kregen we inzichtelijk of de peilmaten op de pointclouds overeenkwamen met de archieftekeningen. En doorsnedes van de pointclouds maakten zichtbaar wat de scheefstand in het gebouw was en of er onderdelen uit het lood stonden.

Voor een gedetailleerde blik op de staat van het gebouw, werden gedetailleerde dronefoto’s van het hele exterieur gebruikt. Door deze te vergelijken met historisch beeldmateriaal en archieftekeningen konden we bekijken wat monumentaal was en wat niet. Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat een deel van de eerste verdieping gesloopt mocht worden. Aan de hand van het historisch beeldmateriaal konden we onderdelen terugvinden die niet op tekening stonden en onderdelen die door de tijd heen vervangen waren. Een voorbeeld hiervan zijn de stalen ramen met te openen delen, die in het nieuwe ontwerp weer zijn teruggebracht.

BIM werd actief gebruikt als communicatiemiddel tussen de aannemer, architect, constructeur en de onderaannemer. Met de ArchiCad-renovatiefilter hadden we in het 3D-model zowel de bestaande, de te slopen en de nieuwe elementen goed in beeld. Dit geldt eveneens voor de load bearing en non-load bearing onderdelen, materiaaleigenschappen, interior- en exteriorelementen en de NL/SfB-coderingen. Daarnaast werd het model door de staalleverancier als onderlegger gebruikt om hun onderdelen op te dimensioneren.

“Ik heb met veel plezier gewerkt aan de technische uitwerking van het atrium en de wintertuin. Met name de kolom in de vorm van een boom was een mooie uitdaging. Een resultaat om trots op te zijn!”

Margret van den Broek, senior technisch ontwerper Boltt

Het resultaat

Hoewel herbestemd tot moderne kantoren, heeft het gebouw met deze transformatie zijn originele karakteristieken teruggekregen.

Details waar we in het bijzonder trots op zijn? Bijvoorbeeld de naar binnen toelopende rechthoekige bouwstenen van glas, die als vervanging dienden voor de omkaderde vierkante glazen bouwstenen. Maar ook het feit dat de luifel en het ornamentale hekwerk er weer inzitten. Hier hadden we geen tekeningen van, maar met historische foto’s konden we de originele details weer in ere herstellen.

opdrachtgever

Kroonenberg Groep

jaar

2016 – 2020

diensten

BIM-uitwerking
Planoptimalisatie
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

BAM Bouw en Techniek bv, CBRE, IMd Raadgevende Ingenieurs, Nelissen ingenieursbureau, Octatube, Rijnboutt, VB&t

Transformatie uitwerken?

Of het nu gaat om een transformatie van een monumentaal pand of bestaande bouw, we zorgen voor een gedetailleerde technische uitwerking. Meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.