de vraag

Met een nieuw ontwerp voor het Sluiseiland van Vianen won het ontwerpteam Rijnboutt (stedenbouw en landschap), Heren 5 (architectuur) en Witteveen+Bos (constructie) de tender in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf. Boltt was verantwoordelijk voor de technische uitwerking van Kop Noord, het sluitstuk van het eiland. Het woongebouw met 44 appartementen, een parkeergarage en een collectieve daktuin werd samen met aannemer SBB integraal uitgewerkt. BIM en een nauwe samenwerking bleken cruciaal voor de haalbaarheid van het project.

de aanpak

Samen met SBB Ontwikkelen en Bouwen is voor de uitvoeringsfase een strategie bedacht die aansloot op de strakke tijdsplanning en het verwachtingspatroon van alle betrokken partijen. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase werd er eerst feedback opgehaald op de bouwkundige uitgangspunten van het definitieve ontwerp door de aannemer en co-makers. De bouwkundige uitgangspunten zijn vervolgens in de 2D-details en bouwdeelfragmenten verwerkt. Het ontwerpdossier werd daarmee afgestemd op het komende uitvoeringsproces.

De BIM-strategie is vervolgens integraal met elkaar afgestemd. De door SBB ontwikkelde Digitale informatiekaarten waren hierin een belangrijk onderdeel. In deze digitale informatiekaarten staat omschreven welke bouwkundige informatie aanwezig moet zijn in het element, evenals de geometrische visualisatie van het element in de verschillende fases. Deze bouwkundige informatie is door SBB afgestemd met de co-makers en vormde de basis van het bouwproces.

Voor de integrale afstemming tussen alle partijen heeft Boltt digitale mock-ups gemaakt van verschillende bouwdelen met betrekking tot de kwaliteit van het model, de bouwkundige elementen en de BIM-data. Voor een optimaal bouwproces is de uitwerking van het model aangepast aan de bouwplanning. Hoe langer de levertijd van een bouwdeel, hoe eerder het in BIM werd uitgewerkt. Dit proces werd mogelijk door goed overleg en een nauwe samenwerking met SBB.

andree meulenbelt

“Door de gedetailleerde uitwerking van het hele model is er over elke hoek en sprong nagedacht. Hiermee is het aantal verrassingen tijdens de bouw tot een minimum gereduceerd.”

André Meulenbelt, senior technisch ontwerper Boltt

Het resultaat

Het ontwerp van Kop Noord werd bouwtechnisch uitgewerkt tot en met de uitvoeringsfase. Het BIM-model is uitgewerkt volgens de BIM standaard van SBB, de BIM basis ILS aangevuld met de digitale informatie kaarten en extra uitvoeringsspecifieke informatie behoefte. De productie kon hierdoor direct vanuit het model worden aangestuurd. Het resultaat? Forse tijdwinst, minder bouwfouten en een efficiënt uitvoeringsproces.

opdrachtgever

SBB Ontwikkelen en Bouwen

jaar

2016 – 2024

diensten

BIM-uitwerking

Beeld

Visualisaties Zes x Zes

Samenwerking

Pieters Bouwtechniek, Rijnboutt

"Boltt is een goede teamspeler. Het team werkt procesmatig en bouwkundig op een hoog kwaliteitsniveau, stelt de juiste vragen en weet welke specifieke BIM-aanpak goed aansluit op onze wensen en eisen."
werkvoorbereider Joris Smit en bouw- en procesdeskundige Léon Hoedjes, SBB Ontwikkelen en Bouwen

Op zoek naar BIM-expertise?

Wij adviseren je graag welke specifieke BIM-aanpak het beste aansluit bij jouw project en wensen.

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

The Cohesion Cobana Rotterdam

The Cohesion Cobana Rotterdam

Razendsnelle realisatietijd van woningen voor net afgestudeerde Rotterdammers in twee woontorens op een stedelijke laag met veel gemeenschappelijke voorzieningen.