de vraag

Met een nieuw ontwerp voor het Sluiseiland van Vianen won het ontwerpteam Rijnboutt (stedenbouw en landschap), Heren 5 (architectuur) en Witteveen+Bos (constructie) de tender in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf. Boltt was verantwoordelijk voor de technische uitwerking van Kop Noord, het sluitstuk van het eiland. Het woongebouw met 44 appartementen, een parkeergarage en een collectieve daktuin werd samen met aannemer SBB integraal uitgewerkt. BIM en een nauwe samenwerking bleken cruciaal voor de haalbaarheid van het project.

de aanpak

Samen met SBB Ontwikkelen en Bouwen is voor de uitvoeringsfase een strategie bedacht die aansloot op de strakke tijdsplanning en het verwachtingspatroon van alle betrokken partijen. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase werd er eerst feedback opgehaald op de bouwkundige uitgangspunten van het definitieve ontwerp door de aannemer en co-makers. De bouwkundige uitgangspunten zijn vervolgens in de 2D-details en bouwdeelfragmenten verwerkt. Het ontwerpdossier werd daarmee afgestemd op het komende uitvoeringsproces.

De BIM-strategie is vervolgens integraal met elkaar afgestemd. De door SBB ontwikkelde Digitale informatiekaarten waren hierin een belangrijk onderdeel. In deze digitale informatiekaarten staat omschreven welke bouwkundige informatie aanwezig moet zijn in het element, evenals de geometrische visualisatie van het element in de verschillende fases. Deze bouwkundige informatie is door SBB afgestemd met de co-makers en vormde de basis van het bouwproces.

Voor de integrale afstemming tussen alle partijen heeft Boltt digitale mock-ups gemaakt van verschillende bouwdelen met betrekking tot de kwaliteit van het model, de bouwkundige elementen en de BIM-data. Voor een optimaal bouwproces is de uitwerking van het model aangepast aan de bouwplanning. Hoe langer de levertijd van een bouwdeel, hoe eerder het in BIM werd uitgewerkt. Dit proces werd mogelijk door goed overleg en een nauwe samenwerking met SBB.

andree meulenbelt

“Door de gedetailleerde uitwerking van het hele model is er over elke hoek en sprong nagedacht. Hiermee is het aantal verrassingen tijdens de bouw tot een minimum gereduceerd.”

André Meulenbelt, senior technisch ontwerper Boltt

Het resultaat

Het ontwerp van Kop Noord werd bouwtechnisch uitgewerkt tot en met de uitvoeringsfase. Het BIM-model is uitgewerkt volgens de BIM standaard van SBB, de BIM basis ILS aangevuld met de digitale informatie kaarten en extra uitvoeringsspecifieke informatie behoefte. De productie kon hierdoor direct vanuit het model worden aangestuurd. Het resultaat? Forse tijdwinst, minder bouwfouten en een efficiënt uitvoeringsproces.

opdrachtgever

SBB Ontwikkelen en Bouwen

jaar

2016 – 2024

diensten

BIM-uitwerking

Beeld

Visualisaties Zes x Zes

Samenwerking

Pieters Bouwtechniek, Rijnboutt

"Boltt is een goede teamspeler. Het team werkt procesmatig en bouwkundig op een hoog kwaliteitsniveau, stelt de juiste vragen en weet welke specifieke BIM-aanpak goed aansluit op onze wensen en eisen."
werkvoorbereider Joris Smit en bouw- en procesdeskundige Léon Hoedjes, SBB Ontwikkelen en Bouwen

Op zoek naar BIM-expertise?

Wij adviseren je graag welke specifieke BIM-aanpak het beste aansluit bij jouw project en wensen.

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Kroonenberg Groep en NEOO zochten voor het Amerikaanse architectenbureau Studio Gang een lokale co-architect om te helpen bij vergunningsprocedures, de bemonstering, het bouwteamproces en de integrale bouwtechnische uitwerking van het plan.

Boltt was verantwoordelijk voor de technische uitwerking en daarmee het hoge afwerkingsniveau van de twee woongebouwen, waaronder de expressieve gevel van de 75 meter hoge woontoren Quartz met 115 verschillende betonelementen, 88 verschillende verticale betonvinnen en 28 verschillende getordeerde balustrades. De grootste uitdaging daarbij was de uitwerking van een gevel die technisch uitvoerbaar is, voldoet aan de regelgeving, maar toch nog steeds die abstracte vorm behoudt.

de aanpak

Via BIM konden we efficiënt engineeren met alle bouwpartners. Met de prefab betonnen gevelelementen hadden we een ingewikkelde puzzel te leggen. We bedachten in overleg met de constructeur een slim steigerloos montagesysteem om de gevel eerst water- en winddicht te maken, zodat er gelijktijdig aan de gevel en de afwerking van de interieurs van de woningen gewerkt kon worden. Onafhankelijk daarvan konden daarna de zware gevelelementen worden opgehangen, veilig en zonder beschadigingen aan het fraaie betonoppervlak.

Hieraan werkten we in de latere uitwerkingsfasen nauw samen met de aannemer J.P. van Eesteren. Zo vonden onze technisch ontwerpers een slimme en werkbare bouwmethodiek om de bouwsnelheid op peil te houden, zodat de opdrachtgever de verhuur op tijd kon starten én het architectonische ontwerp van Studio Gang overeind hield.

En bij zo’n hoog gebouw komt veel techniek op de onderste lagen samen, daar waar je juist een open uitstraling wilt behouden. Daarom hebben we extra energie gestoken in de technische uitwerking van de plaats waar de ventilatiekanalen en de rioleringen moesten komen. Die hebben we weten weg te werken in zones zodat de dubbelhoge commerciële ruimtes aantrekkelijk bleven.

Het resultaat

Om iedereen optimaal te betrekken, organiseerden we een tweewekelijkse stuurgroep met Kroonenberg Groep en NEOO, zodat zij aan de voorkant konden meedenken over technische aspecten die het uiterlijk en mogelijk het langjarige beheer bepalen. Wij konden tegenstrijdigheden en ontwerpfouten in een vroeg stadium signaleren, tonen wat de gevolgen zouden zijn van een bepaalde ingreep en binnen het team naar oplossingen zoeken.

Ook werd er al in een vroeg stadium nauw overlegd met Studio Gang. Het bureau was verrast dat de detaillering en afwerking tot op dit niveau werd uitgewerkt en is zeer tevreden over het eindresultaat. In nauwe samenwerking met Studio Gang, Kroonenberg Groep, NEOO en J.P. van Eesteren zijn er twee woongebouwen gerealiseerd waar we zeer trots op zijn.

opdrachtgever

Kroonenberg Groep

jaar

2016 – 2022

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

Homij, IMd Raadgevende Ingenieurs, J.P. van Eesteren, Peutz, Rijnboutt, Techniplan Adviseurs

"Onze gezamenlijke sparringsessies hebben richting gegeven aan de technische aspecten die het uiterlijk en mogelijk het langjarige beheer bepalen. Dit was een efficiënt en prettig proces."
Neno Markovic, partner NEOO
"Tijdens de uitwerkingsfase hebben we zeer nauw en prettig samengewerkt. De technisch ontwerpers van Boltt ontwikkelden een bouwmethodiek die het architectonische ontwerp van Studio Gang overeind hield."
Edwin van Breugel, projectmanager J.P. van Eesteren

Uitmuntende uitwerking nodig?

We kijken er naar uit om met je project aan de slag te gaan en zorgen voor een gestroomlijnd proces. Interesse?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

In het kader van het ambitieuze Project 1012 van de gemeente Amsterdam met De Rode Loper en de aanleg van de Noord-Zuidlijn, beoogde Rokin District de vernieuwing van het gebied tussen de Dam, het Rokin en de Nes. Op de plek aan het Rokin waar eerst een groot bankgebouw stond, zijn twee nieuwe gebouwen gebouwd. Rijksmonument De Vleeshal werd gerenoveerd en herbestemd. Boltt was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en de technische uitwerking van het ontwerp.

de aanpak

Vanwege de krappe bouwplaats en de korte bouwtijd van slechts 1,5 jaar voor een BVO van 12.000 m2, zocht aannemer Van Wijnen naar een uiterst gedetailleerd BIM-model dat perfect was afgestemd op het werk van adviseurs en leveranciers. Prefabricage en directe montage van onderdelen vanaf de vrachtwagen waren nodig om de bouwtijd te verkorten en bouwfouten te minimaliseren. Het BIM-model moest ook geschikt zijn om de productiemodellen van de co-makers te controleren.

In het BIM-model werden de verschillende bouwdelen, zoals natuursteen, kozijnen, constructie en staalconstructie, afzonderlijk uitwerkt. Voor de afstemming met adviseurs en de aannemer hebben we clashsessies georganiseerd en gecoördineerd. Het hele gebouw is eerst virtueel gebouwd (en opgeleverd!) waarbij rekening gehouden werd met montagevolgorde en bouwlogistiek. En tijdens de productie- en uitvoeringsfase controleerde Boltt de productiemodellen. Allemaal digitaal uiteraard.

jaap hoving

“Ik ben heel trots op het resultaat. Door het vroegtijdig samenvoegen van de input van álle (onder-)aannemers is het ontwerp écht beter geworden.”

Jaap Hoving, projectcoördinator Boltt

Het resultaat

Door het gedetailleerde modelleerwerk kwamen er tijdens de uitwerking verschillende issues naar voren die je traditioneel pas op de bouwplaats ontdekt. Deze issues konden nu vroegtijdig opgelost worden. In het controleren van de productiemodellen werden de laatste puntjes op de i gezet en konden de onderdelen in productie. Door deze aanpak is de bouwtijd verkort, waren er heel weinig opleverpunten, is de BREEAM score behaald en de zorgvuldigheid van het proces zie je uiteindelijk ook terug in het eindresultaat.

opdrachtgever

Ivy Group

jaar

2012 2016

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

Samenwerking

Concerf Monumentenzorg, IMd Raadgevende Ingenieurs, Incendio B.V., Nieman Groep, Octatube, Quinten Wildeboer, Rijnboutt, Van Wijnen

"De zeer gedetailleerde uitwerking in BIM heeft veel kwaliteit toegevoegd aan het project."
Sander Bekkema, senior projectleider Van Wijnen

Ervaren technische ontwerpers nodig?

Wij werken je project graag voor je uit en zorgen voor een goede BIM-samenwerking met de andere betrokken partners. Wil je meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Of mail naar jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Een Amsterdamse grachtenbrug op zo’n tien meter hoogte, ontworpen door Streetart Frankey, verbindt de kantoren van Adyen op het Rokin met elkaar. Een technisch hoogstandje waarbij het vergunningsproces, de uitwerking en de materialisatie zorgvuldig en met veel plezier doorlopen zijn.

“Wij willen graag een verbinding tussen onze nieuwe kantoorgebouwen op het Rokin, omdat de kantoren nu te veel van elkaar gescheiden zijn”. Dat was de vraag die Adyen aan Boltt stelde bij aanvang van het project. Een brug maken in de binnenstad tussen twee gebouwen is niet eenvoudig vanwege de stedenbouwkundige principes van het beschermd stadsgezicht. Een mooie uitdaging!

de aanpak

Om te beginnen hebben we de vraag van Adyen vertaald naar een ruimtelijke onderbouwing om te bespreken met de gemeente Amsterdam. Als er een verbinding zou moeten komen, aan welke ruimtelijke voorwaarden zou deze dan moeten voldoen? Deze onderbouwing is besproken met de SIRK (Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit), stedenbouwkundigen en bestemmingsplanjuristen van de gemeente. Nadat iedereen bij de gemeente achter het plan stond, werd de volgende stap gezet.

We adviseerden Adyen om de verbinding te laten ontwerpen door een kunstenaar en hiervoor een aantal kunstenaars te laten pitchen. De Amsterdamse Streetart Frankey kwam met het meest overtuigende ontwerp. De omgevingsvergunningstekeningen zijn door Boltt gemaakt en we hebben Frankey geadviseerd bij de presentaties aan de welstandscommissie en de materialisatie van het ontwerp. De verdere technische uitwerking is door ons verzorgd, ook voor aannemer Van Wijnen.

De gevel van de brug is gemaakt van Acrylic One, waarbij de geveldelen door middel van komposiet gevormd worden in 3D geprinte mallen. De beloopbare glazen vloer overspant van gebouw naar gebouw. De lantaarnpaal, de balustraden en de bouten zijn ook 3D geprint.

jaap hoving

“Wij hebben met veel plezier het ontwerp van Frankey uitvoerbaar gemaakt. Een prettig en creatief proces in nauwe samenwerking met Frankey en Van Wijnen Heerhugowaard.”

Jaap Hoving, senior projectcoördinator Boltt

Het resultaat

De brug bestaande uit 3D-geprinte onderdelen is een verrijking voor de stad Amsterdam. Of zoals Adyen’s initiële opdracht: ‘een icoon voor de komende decennia, waar inwoners echt van zullen houden en dat door bezoekers in blijdschap zal worden bezocht.’

We zijn trots dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het creatieve ontwerp van Frankey te realiseren. De twee kantoren van Adyen aan het Rokin zijn nu letterlijk verbonden, een ode aan de iconische Amsterdamse grachtenbrug.

opdrachtgever

Adyen

jaar

2020-2023

diensten

BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Renders, Streetart Frankey en Boltt

samenwerking

Streetart Frankey, 3D Next Level, Nedcam, StudioFriso, Van Wijnen Heerhugowaard, ipv Delft

"Het was een feest om samen met Boltt aan een hoogtepunt te bouwen"

Frankey
"Boltt heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt in dit ingewikkelde project. Wij zijn blij met het goede resultaat."
Andrada Smaranda, Global Design Team Lead Adyen

Jouw ontwerp uitvoerbaar maken?

Wij denken graag mee en werken je project zorgvuldig uit. Wil je je laten ontzorgen en de projectcoördinatie uit handen geven? Geen probleem, wij pakken het op.

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Heijmans Vastgoed benaderde ons voor de technische uitwerking van twee woontorens met daktuinen in Katendrecht in Rotterdam. Het project is onderdeel van de transformatie van dit ruige stuk stad en huisvest in totaal  375 appartementen, ca. 35.000 m2 BVO, met veel gemeenschappelijke voorzieningen voor net afgestudeerde Rotterdammers.

De oplevering van het gebouw aan IC Netherlands was al vrij vroeg in het proces bepaald. Dat gaf zekerheid, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat Boltt zorg moest dragen voor een gecomprimeerd ontwerp- en uitwerkingsproces.

de aanpak

Vanaf het voorlopig ontwerp is er gewerkt in bouwteamverband met aannemer Heijmans Woningbouw. Naast alle ontwerpwerkzaamheden en de technische uitwerking van het ontwerp heeft Boltt in dit proces een coördinerende rol gehad, waarbij Boltt ook het BIM-proces heeft gefaciliteerd en geregisseerd. Het bouwteam kwam één dag per week samen in Rotterdam om snel te kunnen overleggen en besluiten te nemen. Dat zorgde voor een razendsnel én zorgvuldig proces.

De detaillering werd opgezet in samenwerking met Heijmans Woningbouw en haar onderaannemers. Doordat ook de onderaannemers meedachten en meewerkten in het bouwteam werden het model en de details al vrij snel in het proces concreet. Hierdoor waren er later in het proces relatief weinig wijzigingen te verwerken. Zo stelden we ons de vraag: kunnen we al tijdens de DO-fase de prefab casco elementen in productie nemen? Kortom, hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk het proces met elkaar doorlopen?

marcel bakker

“De korte realisatietijd was mogelijk door een goede samenwerking en een zorgvuldige technische voorbereiding vanaf de start. Detaillering en gebouwmodel zijn tot in de puntjes door ons op elkaar afgestemd, wat zorgde voor een betrouwbaar BIM model tijdens het gehele proces.”

Marcel Bakker, senior technische ontwerper Boltt

Het resultaat

Door al vroeg in het proces te kiezen voor prefab kon de bouwtijd geoptimaliseerd en verkort worden. De ontwerpende partijen, de aannemer, maar ook leveranciers en fabrikanten konden door middel van BIM onderling samenwerken en geïntegreerde onderdelen als prefab op de bouw leveren. Zo is er niet alleen gebouwd met prefab betonelementen voor ruwbouw en schoonbeton, maar werd ook de gevelvulling in houtskeletbouw als prefab elementen, inclusief beglaasde kozijnen, op de bouw geleverd en in één beweging gemonteerd.

Deze manier van werken, samen met een strakke planning en een goede uitvoering van de aannemer, zorgde ervoor dat met Cobana kwalitatief hoogwaardige én betaalbare woningen toegevoegd zijn aan een stoer stuk stad.

opdrachtgever

Heijmans Vastgoed

jaar

2016-2019

diensten

BIM-regie
BIM-uitwerking

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

Bartels Ingenieursbureau, Heijmans Woningbouw, IC Netherlands, IMd Raadgevende ingenieurs, ISIS Bouwadvies, Koning Vastgoedconsultancy, Nieman Groep Utrecht, Rijnboutt, Rockfield

"Het team is zeer betrokken vanuit de conceptontwikkeling en vakinhoudelijke kennis. Zij weten dit goed te vertalen naar het BIM-proces, wat daarvoor nodig is. Dit zorgt voor een fijne samenwerking."
Hans Boender, ontwikkelingsmanager Heijmans Vastgoed

Realisatietijd verkorten?

Wij zorgen voor een strak BIM-proces en een goede samenwerking met andere co-makers, zodat het project zo snel en efficiënt mogelijk wordt gerealiseerd. Meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

In 2016 presenteerde het Nederlands Auschwitz Comité samen met de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind het ontwerp voor het Holocaust Namenmonument Nederland. Een nationaal monument in het hart van het Joods Kwartier in Amsterdam voor de ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust.

Het Nederlands Auschwitz Comité benaderde ons voor de coördinatie van het ontwerpproces, de vergunningprocedures en de technische uitwerking van het monument. Ontwerpbureau Rijnboutt was verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige inpassing en het landschapsontwerp en Studio Libeskind bleef verantwoordelijk voor de esthetische begeleiding.

de aanpak

Met onze kennis van de lokale bouwpraktijk en onze achtergrond als ontwerpers ondersteunden we Studio Libeskind met de technische uitwerking en de uitvoering van dit monument. Aan de uiteindelijke realisatie van het monument ging een complex proces vooraf dat vijf jaar duurde. Elke verandering of toevoeging – van extra namen tot lampen en hekken – en elke kleine hindernis onderweg, werden direct in het model bijgewerkt.

Door middel van verstrekking van 3D-modellen en detailtekeningen werden de consequenties voor alle betrokken externe adviseurs in beeld gebracht. Omdat alle aandacht op het monument moest komen te liggen, diende alle noodzakelijke maar afleidende techniek subtiel te worden weggewerkt. Tijdens het proces zochten we samen met Studio Libeskind telkens naar de beste oplossing.

Er was wekelijks contact tussen ons en Studio Libeskind om te zorgen dat we zo dicht mogelijk bij de essentie van het ontwerp bleven. Boltt wilde precies weten welke ontwerpzaken belangrijk waren zodat de voorgestelde aanpassingen die hier niet aan voldeden, al in het projectteam konden worden afgekeurd en er snel gezocht kon worden naar een betere oplossing. Het tijdverschil tussen New York en Amsterdam speelde ons in de kaart; problemen die in de middag gedeeld werden, kregen de volgende dag – Nederlandse tijd – vaak al een antwoord.

“Het was een eer om het prachtige ontwerp van Studio Libeskind technisch uit te werken. De detaillering van het monument is met veel zorg en aandacht uitgevoerd en ik ben supertrots hieraan te hebben bijgedragen.”

Margret van den Broek, senior technisch ontwerper Boltt

Het resultaat

Het Nationaal Holocaust Namenmonument is er gekomen, naar grote tevredenheid van alle partijen. Het monument ziet er ogenschijnlijk simpel uit. De vier Hebreeuwse karakters lijken te zweven boven de bakstenen muren met daarin de gegraveerde namen, maar de massieve letters van in totaal 150 ton worden gedragen door slechts 26 kolommen.

Het monument heeft veel complimenten ontvangen voor de verfijnde en kwalitatieve uitwerking, niet in de laatste plaats ook door aannemer Koninklijke Woudenberg. Alle aandacht gaat uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Een eervol project om aan te hebben gewerkt!

opdrachtgever

Nederlands Auschwitz Comité

jaar

2016 – 2021

diensten

BIM-uitwerking
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

Studio Libeskind, Rijnboutt, BOUWERY, ABT, AIP partners, Aumento bv, IMd Raadgevende Ingenieurs, Koninklijke Woudenberg, Metselwerk Adviesbureau Vekemans, Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V., Rijnboutt, Swart installatietechniek

"Boltt heeft geholpen door steeds met een kritisch oog naar de technische detaillering te kijken. Dat ze die kwaliteiten hoog in het vaandel hebben staan, gaf vertrouwen en zorgde ervoor dat het proces vloeiend verliep."
Johan van Lierop, projectarchitect Studio Libeskind

Op zoek naar technische precisie?

Of het nu gaat om grote massieve letters of een verfijnde gevel, we werken het graag voor je uit. Benieuwd hoe zo’n samenwerking eruit kan zien?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.

de vraag

Het oorspronkelijke hoofdkantoor en drukkerij van De Telegraaf, een Rijksmonument uit 1930, werd in opdracht van Kroonenberg Groep gerenoveerd en herbestemd naar duurzame, moderne kantoren, retail en woningen. Ontwerpbureau Rijnboutt werd gevraagd voor het ontwerp van deze herbestemming, het team van Boltt was verantwoordelijk voor projectcoördinatie en de BIM-strategie en bouwtechnische uitwerking.

de aanpak

Op basis van archieftekeningen, historische foto’s, pointclouds en dronebeelden werd de bestaande toestand van het gebouw op elk niveau in kaart gebracht en werd het gebouw ingetekend als onderdeel van een compleet 3D-model met zowel de bestaande als de nieuwe situatie.

De archieftekeningen van de constructeur vormden het startpunt bij het modelleren van het gebouw en aannemer BAM was in een vroeg stadium betrokken bij het maken van 3D-inmeting en pointclouds. Zo kregen we inzichtelijk of de peilmaten op de pointclouds overeenkwamen met de archieftekeningen. En doorsnedes van de pointclouds maakten zichtbaar wat de scheefstand in het gebouw was en of er onderdelen uit het lood stonden.

Voor een gedetailleerde blik op de staat van het gebouw, werden gedetailleerde dronefoto’s van het hele exterieur gebruikt. Door deze te vergelijken met historisch beeldmateriaal en archieftekeningen konden we bekijken wat monumentaal was en wat niet. Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat een deel van de eerste verdieping gesloopt mocht worden. Aan de hand van het historisch beeldmateriaal konden we onderdelen terugvinden die niet op tekening stonden en onderdelen die door de tijd heen vervangen waren. Een voorbeeld hiervan zijn de stalen ramen met te openen delen, die in het nieuwe ontwerp weer zijn teruggebracht.

BIM werd actief gebruikt als communicatiemiddel tussen de aannemer, architect, constructeur en de onderaannemer. Met de ArchiCad-renovatiefilter hadden we in het 3D-model zowel de bestaande, de te slopen en de nieuwe elementen goed in beeld. Dit geldt eveneens voor de load bearing en non-load bearing onderdelen, materiaaleigenschappen, interior- en exteriorelementen en de NL/SfB-coderingen. Daarnaast werd het model door de staalleverancier als onderlegger gebruikt om hun onderdelen op te dimensioneren.

“Ik heb met veel plezier gewerkt aan de technische uitwerking van het atrium en de wintertuin. Met name de kolom in de vorm van een boom was een mooie uitdaging. Een resultaat om trots op te zijn!”

Margret van den Broek, senior technisch ontwerper Boltt

Het resultaat

Hoewel herbestemd tot moderne kantoren, heeft het gebouw met deze transformatie zijn originele karakteristieken teruggekregen.

Details waar we in het bijzonder trots op zijn? Bijvoorbeeld de naar binnen toelopende rechthoekige bouwstenen van glas, die als vervanging dienden voor de omkaderde vierkante glazen bouwstenen. Maar ook het feit dat de luifel en het ornamentale hekwerk er weer inzitten. Hier hadden we geen tekeningen van, maar met historische foto’s konden we de originele details weer in ere herstellen.

opdrachtgever

Kroonenberg Groep

jaar

2016 – 2020

diensten

BIM-uitwerking
Planoptimalisatie
Projectcoördinatie

Beeld

Fotografie Kees Hummel

samenwerking

BAM Bouw en Techniek bv, CBRE, IMd Raadgevende Ingenieurs, Nelissen ingenieursbureau, Octatube, Rijnboutt, VB&t

Transformatie uitwerken?

Of het nu gaat om een transformatie van een monumentaal pand of bestaande bouw, we zorgen voor een gedetailleerde technische uitwerking. Meer weten?

Bel Jaap op 06 – 52575476
Vooruit, mailen mag ook jaap@boltt.nu

jaap hoving

Meer werk waar
we trots op zijn

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Kop Noord Vianen Sluiseiland

Goed teamwork, een juiste BIM-aanpak en een hoog kwaliteitsniveau zorgde voor de realisatie van het sluitstuk op het Sluiseiland.

Rokin District Amsterdam

Rokin District Amsterdam

Een gecomprimeerd vergunnings- en uitvoeringsproces voor de herontwikkeling van een monumentaal stuk binnenstad.

Canal skybridge Amsterdam

Canal skybridge Amsterdam

De technische uitwerking van het kunstwerk van Streetart Frankey dat twee kantoorgebouwen op het Rokin aan elkaar verbindt.